sphere ctrl menu cross shoppingcart trash

TePes ledning

Utveckling & produktion

TePe GOOD™ - en ny miljövänligare tandborste

Hållbarhet

 

To bring healthy smiles for life 

Vi bryr oss om människors hälsa och vi vill öka medvetenheten om kopplingen mellan mun- och allmänhälsa. Vi arbetar därför ständigt med att ta fram nya lösningar för långsiktigt välbefinnande och en bättre livskvalitet för människor. Alla TePes produkter och lösningar är utvecklade utifrån klinisk kunskap i samarbete med tandvårdsexpertis. Vi tar hänsyn till människor, hälsa och klimat genom hela innovationsprocessen.

Preventiv tandvård i dag och i morgon

Det är viktigare än någonsin att öka medvetenheten om vikten av förebyggande munvård och sambandet mellan mun- och allmänhälsa. Vi är stolta över att kunna erbjuda produkter och lösningar som främjar långsiktig munhälsa och därmed livskvalitet för människor världen över. 

Våra munvårdsprodukter används av tandvårdspersonal i kliniska tillämpningar och uppskattas för sin höga kvalitet och för att produkterna uppfyller strikta kriterier för säker och hygienisk munvård. Vår verksamhet är beroende av pålitliga och högkvalitativa leverantörer och råvaror som motsvarar kraven från vår egen produktion samt kraven och förväntningarna från våra kunder, slutkonsumenter och andra intressenter. Men de förväntar sig också att vi ska göra det rätta – de litar på att vi gör bra val.

Vårt arbete för framtiden

Innovation, kunskap och hälsa löper som en röd tråd genom TePes utveckling som företag. Vi ser det som vårt ansvar att bidra till en hållbar framtid i alla tänkbara aspekter av vår verksamhet, och att göra det till en integrerad del av vårt arbete. För TePe betyder hållbarhet att säkerställa miljömässigt, ekonomiskt och socialt välbefinnande, i dag och i framtiden. Det innebär att tillgodose människors och samhällets behov, utan att äventyra förutsättningarna för framtida generationer. Det handlar om att leva inom planetens gränser och att skydda miljön.

Att bli ett mer hållbart företag med lägre miljöpåverkan är inte bara rätt, vi är övertygade att vi på det sättet hjälper kunder och konsumenter att göra medvetna val och uppnå sina miljömål.

Vårt arv

1965 introducerade vi den triangulära tandstickan, ett betydande bidrag till tandvården. Med hjälp och vetenskapligt stöd från två lärare vid tandläkarhögskolan i Malmö tog träsnidaren Henning Eklund fram den innovativa designen som markerade början på TePes historia. Våra insatser inom forskning och friskvård är en av nycklarna till vår framgång. Det är därför tandläkare har ett nära samarbete med TePe sedan årtionden. Det är också därför de rekommenderar många av dagens produkter och tjänster till sina patienter.

Idag är vi ett globalt företag med dotterbolag och distribution världen över. TePe är fortfarande ett familjeägt företag, med all produktion i Malmö. Vår ambition är fortfarande densamma – att utveckla kvalitativa tandvårdsprodukter och lösningar tillsammans med tandvårdsexpertis för att inspirera människor att leva ett hälsosammare liv.

Hållbarhet

Hållbarhet på TePe innebär att säkerställa miljömässigt, ekonomiskt och socialt välbefinnande i dag och i morgon. Det innebär att möta människors och samhällets behov utan att kompromissa för kommande generationer. Det handlar om att leva inom planetens gränser och skydda miljön.

Läs mer

Eklund Foundation

I samband med TePes 50-årsjubileum 2015 inrättade familjen Eklund en stiftelse för odontologisk forskning och utbildning, Eklunds Foundation, utifrån en donation på 50 miljoner kronor. Stiftelsen skapades i enlighet med familjens vision om god munhälsa för alla, och var ett sätt att säkerställa bidrag till kunskap och utveckling inom det odontologiska området i många år framöver. 

Läs mer

Vår ledningsgrupp

I vår ledningsgrupp bidrar var och en till den strategiska utvecklingen av företaget genom sina erfarenheter, perspektiv och ett ledarskap som genomsyras av TePes kärnvärden – respekt, engagemang, kostnadseffektivitet och ansvar.

Läs mer

Utveckling och produktion

All design, utveckling och produktion äger rum vid TePes huvudkontor i Malmö, Sverige. Genom att ha kontroll över hela värdekedjan kan vi säkerställa effektivitet, kvalitet och goda arbetsförhållanden.

Läs mer