Duurzaamheid

Maatschappij en de wet

Wij hechten veel waarde aan duurzame sociale ontwikkeling. Door de systematische inspanningen van TePe op het gebied van milieu en kwaliteit waarborgen we de continue klanttevredenheid en verbetering.

We zijn up to date met en houden ons aan de vereisten van de overheid, de klant en regelgevende instanties met betrekking tot milieu, energie en kwaliteit. Onze milieu-inspanningen worden geleid door duidelijke doelen, zoals het uitvoeren van onze processen volgens ISO 14001 en ISO 9001.

Productontwikkeling

Door functionele kwaliteitsproducten te produceren, streven we ernaar een goede mondgezondheid voor iedereen mogelijk te maken.. In de productontwikkeling houden we rekening met de tandheelkundige beroepsgroep en de vraag naar functionele producten voor de zelfzorg. We houden rekening met milieu-aspecten in de ontwikkeling van nieuwe producten, verpakking en productiemethoden.

Productie, transport & energie

Met betrekking tot productie, transport en energie streven we voortdurend naar duurzame verbetering. Daarnaast streven we naar vermindering van mogelijk negatieve uitwerkingen op het milieu van onze productiefaciliteiten, producten, verpakking, transport en gebruik.

Onze productieprocessen worden zo energiezuinig mogelijk ontwikkeld. We promoten een overgang naar duurzame energiebronnen en werken met recycling. 100% van de elektriciteit die we kopen, is afkomstig van duurzame bronnen. We recyclen productieafvalmateriaal en -warmte.

Hoe we werken

Milieu-aspecten worden meegenomen in belangrijke bedrijfsbeslissingen. Onze medewerkers worden gestimuleerd om verantwoordelijkheid voor het milieu te dragen in hun werkzaamheden en zich bewust te zijn van het belang van energiezuinig werken. Waar mogelijk gebruiken we producten met een ecolabel, recyclen we en scheiden we afval.