sphere ctrl menu cross shoppingcart trash

Joel Eklund

Styrelseordförande

"TePes vision om munhälsa för alla är en ledstjärna som hela tiden inspirerar till nya idéer och produkter genom våra medarbetares kreativitet och engagemang."

Vår ledningsgrupp

I vår ledningsgrupp bidrar var och en till den strategiska utvecklingen av företaget genom sina erfarenheter, perspektiv och ett ledarskap som genomsyras av TePes kärnvärden – respekt, engagemang, kostnadseffektivitet och ansvar.

Hanna Hageberg Hammar

CEO

”Vår stabila ekonomi och tillväxt möjliggör långsiktiga affärsbeslut och ständiga förbättringar som ger våra kunder och medarbetare ännu bättre möjligheter."

Helena Ossmer Thedius

Marketing & Innovation Director

“Utifrån expertis, vetenskap och utbildning erbjuder vi innovativa lösningar för långsiktig hälsa, högre livskvalitet och en hållbar framtid.”

Laurent Berthelot

Operations Director

"Att ha all expertis samlad under ett tak, från odontologi, marknadsföring och innovation till bredden av kompetenser inom produktionen, är en styrka som möjliggör kontinuerlig utveckling och flexibilitet. Därigenom kan vi möta och överträffa våra höga krav på effektivitet, kvalitet och hållbarhet."

Helen Richenzhagen

Global Sales Director

”Genom att kontinuerligt utöka vårt internationella nätverk av engagerade återförsäljare och ambassadörer kan vi bidra till en ökad medvetenhet om vikten av god munhälsa runt om i världen.”

Patrik Melin

CFO

"Finansiell stabilitet och tillväxt möjliggör hållbara affärsbeslut och förbättringar som främjar en positiv utveckling för våra anställda, kunder, samhället och miljön."