sphere ctrl menu cross shoppingcart trash

TePe utvecklar ständigt nya, funktionella munhälsoprodukter i takt med marknadens behov och vetenskapens rön. Vi engagerar oss aktivt i utvecklingen av miljövänlig teknik och hållbara material. I dag är en del av vårt sortiment producerat av förnybara råvaror och på sikt strävar vi efter att bli helt oberoende av fossilbaserade material.

Vårt nära samarbete med dentalprofessionen har resulterat i allt fler effektiva lösningar och produkter som uppfyller de höga kraven hos både yrkesverksamma och konsumenter i över 60 länder. Förutom ett brett standardsortiment, som tandborstar, mellanrumsborstar och tandtråd, har TePe även utvecklat ett unikt produktsortiment för personer med särskilda behov, t.ex. ortodonti-, implantat- och parodontitpatienter.

Vetenskapliga studier visar att det finns en koppling mellan munhälsa och allmänhälsa, speciellt mellan parodontit och hjärt-kärlsjukdomar/diabetes. Med utgångspunkt i vår vision om livslång munhälsa arbetar vi för utbildning och större medvetenhet om hälsa och förebyggande tandvård i samarbete med tandvårdspersonal, universitet och distributörer över hela världen.

TePe strävar efter att erbjuda alla anställda en positiv och stimulerande arbetsmiljö. Vi arbetar för mångfald och jämställdhet på alla nivåer och ser mycket allvarligt på alla former av kränkande särbehandling. Alla anställda utbildas i företagets värderingar och i munhälsans roll för en hälsosam livsstil, i enlighet med TePes vision om oral hälsa.