sphere ctrl menu cross shoppingcart trash
Eklund Foundation

Eklund Foundation lanserar webbplats

Familjen Eklunds stiftelse för odontologisk forskning och utbildning, kort Eklund Foundation, har nu öppnat en webbplats på eklundfoundation.org.

Stiftelsen, som har till ändamål att främja forskning och utbildning inom det odontologiska området, kommer under 2016 att dela ut cirka 160 000 EUR / 1,5M SEK totalt, fördelat på ett stort och ett antal mindre projekt.

Stiftelsen välkomnar sökande från alla odontologiska områden och kommer framför allt att prioritera projekt inom parodontologi, implantologi och kariologi. Ansökningar från forskare på post-docnivå ges företräde.

Ansökningar tas emot under perioden 1 till 31 maj 2016, och de utvalda projekten kommer att tillkännages under hösten.

För mer information besök eklundfoundation.org.

Bilder för nedladdning

Följ oss