sphere ctrl menu cross shoppingcart trash
Eklund Foundation tillkännager 2018 års utvalda projekt

Eklund Foundation tillkännager 2018 års utvalda projekt

Familjen Eklunds stiftelse för odontologisk forskning och utbildning, Eklund Foundation, har glädjen att tillkännage vilka projekt som i år tilldelas medel på sammanlagt cirka 1,5 miljoner kronor.

2018 har stiftelsen valt att stödja två högkvalitativa studier av välmeriterade forskare i parodontologi.

“Vi är stolta över att kunna bidra till dessa ambitiösa och väldesignade studier inom parodontologin, ett forskningsområde av särskild prioritet för oss. De har goda möjligheter att bidra till fördjupade insikter om en sjukdom som påverkar miljontals människor världen över”, säger Joel Eklund, styrelseordförande i Eklund Foundation.

Eklund Foundation skapades genom en donation från familjen Eklund, ägare till TePe Munhygienprodukter AB, som ett tack till tandvården för ett mångårigt samarbete. Stiftelsen delar nu ut medel för tredje året i rad med målet att stödja forskning och utbildning inom odontologi.

För mer information, besök www.eklundfoundation.org.

Stiftelsen tilldelar medel till följande projekt:

Periodontitis, Peri-implantitis and Diabetes - a registry study
Sökande: Jan Derks, Göteborgs universitet, Sverige
Medsökande: Tord Berglundh, Göteborgs universitet, Sverige
Tilldelning: SEK 930 000

“Det finns ökande vetenskapligt stöd för en koppling mellan parodontal sjukdom och flera systemsjukdomar. Denna omfattande registerstudie kan bidra till värdefull kunskap vad gäller ett potentiellt dubbelriktat samband mellan parodontal/peri-implantär sjukdom och diabetes.”

Exosome Diagnostics: New Tools in Personalized Periodontal Care
Sökande: Evangelos Papathanasiou, Tufts University School of Dental Medicine, USA
Medsökande: Andrew Hoffman, Tufts University Cummings School of Veterinary Medicine, USA
Tilldelning: EUR 58 050

“Exosomdiagnostik, som undersöker genetiska betingelser för sjukdom, är ett växande medicinskt forskningsområde. Möjligheten att använda exosomdiagnostik även inom parodontalvård skulle vara gynnsamt vid diagnos, prognosbedömning och terapiutvärdering.”

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om våra användarvillkor, TePe terms of use.