sphere ctrl menu cross shoppingcart trash
Woods

Fokus på hållbara lösningar – en intervju med TePes Senior Product Manager

Sophia Engqvist och hennes team jobbar bland annat med vidareutvecklingen av TePes produkter. Deras uppdrag präglas av företagets fokus på hållbara lösningar och det är mycket spännande på gång inom området. Ett ihärdigt arbete pågår.

– Vi arbetar med produktsortimentet, där även förpackningar ingår, och jobbar dagligen med övergången till mer hållbara lösningar och för att nå de uppsatta målen. Jag är stolt över att vi på TePe ser till att det blir action och inte bara prat.

Ett av de viktiga mål som Sophia och hennes medarbetare bidrar till att förverkliga är att TePe ska vara koldioxidneutralt år 2022 när det kommer till produkter och förpackningar. Kortfattat innebär det att nettoutsläppet av koldioxid under hela livscykeln hos en produkt ska vara noll. En stor insats krävs för att lyckas och det är många steg på vägen. Just nu förbereds övergången till ett förnybart material via massbalans i produktionsprocessen för interdentalborstar som minskar produktens koldioxidavtryck med 80 procent.

– Det är ett material som vi kommer att gå över till i ännu fler produkter under nästa år. I projektet för interdentalborstarna ingår också att introducera nya förpackningsmaterial till våra påsar, som efter bytet kommer att bestå av ungefär 80 procent biobaserad plast.

Vad som händer med produkten efter att konsumenten har använt den är en ständigt het fråga. Sophia lyfter ”end-of-life” som en av de största utmaningarna och betonar att producenter, som TePe, måste ge konsumenterna förutsättningar att återvinna på rätt sätt.

– Vi ser redan nu att ansvaret på producenten ökar i syfte att minska förpackningsavfall. Det är tillverkarens ansvar att se till att förpackningen kan återanvändas eller återvinnas, och jag tror att det bara är en tidsfråga innan det också gäller produkterna. Hittills har vi haft ett linjärt tänkande kring produkter; de produceras, används och blir till slut avfall. Vi går nu mot ett cirkulärt förhållningssätt där det sista steget istället innebär att produkten återvinns och blir en ny produkt. För att nå dit kommer det att krävas stora systemförändringar och det är viktigt att hålla jämna steg med utvecklingen på området.

Gällande förpackningar finns flera utmaningar. Förpackningens funktion är att skydda produkten i flera stadier, ända fram till förvaringen i hemmet. Samtidigt återstår det faktum att det blir avfall när förpackningen har gjort sitt hos konsumenten.

– Utmaningen där ligger i att försöka hitta balansen mellan förpackningar som håller bra hela vägen, men samtidigt är så miljövänliga som möjligt. Exempelvis har vi sett till att alla våra förpackningar är enkla för konsumenten att återvinna. Samtidigt arbetar vi för att få in mer förnybart material i förpackningarna, säger Sophia.

Miljövänliga förpackningar och produkter är ett konkret exempel, men för TePe är hållbar utveckling mycket mer än så. Det handlar om att säkerställa miljömässigt, ekonomiskt och socialt välbefinnande såväl i dag som i framtiden. Det går som en röd tråd genom organisationen.

– Hos oss tas inga beslut utan hållbarhet i beaktande. Det är viktigt att komma ihåg att hållbarhet handlar om alla de tre aspekterna och vi måste fortsätta att ha ett holistiskt perspektiv, säger Sophia.

Hon tror att TePes hållbarhetsarbete kommer att fortsätta att intensifieras och att företaget aldrig kommer att nöja sig – det finns alltid fler områden som kan förbättras och nya frågor som tillkommer.

 – Dessutom går vi mer och mer mot att konsumenterna förväntar sig att företagen vidtar åtgärder och att produktionen är hållbar. De företag som inte tar sitt hållbarhetsansvar kommer sannolikt konsumenterna att välja bort till sist.

 

För mer information, kontakta:
Helena Ossmer Thedius
Marketing & Innovation Director
TePe Munhygienprodukter AB
helena.thedius@tepe.com
+46 40 670 11 00

Bilder för nedladdning

Följ oss