sphere ctrl menu cross shoppingcart trash
Good concept woods

TePe går med i STEPS forskningsprogram för hållbar plast

– Vi är glada över att vara en del av detta viktiga samarbete mellan akademi och industri. Tillsammans kan vi utgöra en drivkraft för övergången till en cirkulär ekonomi, säger Helena Ossmer Thedius, Marketing & Innovation Director.  

STEPS samlar forskare från olika discipliner samt representanter från hela värdekedjan inom plastindustrin, från råvara till färdig produkt. Projektets andra fas, som pågår mellan 1 september 2020 och 31 december 2024, har fokus på ett intensifierat samarbete mellan aktörer inom industrin, regionen och forskningen i syfte att utveckla och utvärdera koldioxidneutrala produkter av plast. I uppdraget ingår också att identifiera utmaningar och föreslå potentiella vägar framåt för en cirkulär ekonomi och minskade plastföroreningar.

– Att begränsa vår miljöpåverkan och arbeta för ett cirkulärt kretslopp är centralt i vår strategi, men samarbeten är avgörande för att lösa världens utmaningar i fråga om resurser, föroreningar och avfall. Därför är STEPS ett så värdefullt forum, säger Patrik Werius, Product Development Manager.

Forskningspartners i STEPS: IVL Swedish Environmental Research Institute och RISE IVF.

Representanter från industrin: Avion Corporation, Bioprocess Control, Bona Sweden AB, Clariant, Electrolux, General Plastics Scandinavia AB-GPS, IKEA of Sweden, IKEM, Jonas Ihreborn AB, Sveriges Stärkelseproducenter, Ludvig Svensson, Nordic Sugar, Orkla Foods, Polykemi, Quantafuel, SBHPP, SPIF, SYSAV Utveckling AB, Södra Skogsägarna, TePe, Tetra Pak och Region Skåne.

STEPS finansieras av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, som stödjer forskning inom utveckling av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar utveckling.

Bilder för nedladdning

Dokument och länkar

Följ oss

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om våra användarvillkor, TePe terms of use.

;