Hållbar utveckling

Samhälle och lagstiftning

Vi ser vårt ansvar i att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Genom TePes systematiska miljö- och kvalitetsarbete säkerställer vi fortsatt nöjda kunder och ständiga förbättringar. Vi är uppdaterade och följer myndigheters, kunders och lagstadgade krav inom miljö, energi och kvalitet. Tydliga resultat driver vårt miljöarbete såsom processer enligt ISO 14001 och ISO 9001.

Produktutveckling

Med våra funktionella kvalitetsprodukter vill vi göra god munhälsa möjlig för alla. Vid produktutvecklingen tar vi hänsyn till tandvårdens önskemål och behov av funktionella hjälpmedel för egenvård. Vi beaktar miljöaspekter i utvecklingen av nya produkter, förpackningar och produktionsmetoder.

Produktion, transport & energi

Vi arbetar löpande med att långsiktigt förbättra och reducera de negativa miljöeffekterna som våra produktionsanläggningar, produkter, förpackningar, transporter och övrig hantering kan förorsaka. Våra tillverkningsprocesser utvecklas så att de är så energieffektiva som möjligt. Vi främjar en övergång till förnyelsebara energikällor och arbetar med återvinning. 100% av den el vi köper kommer från förnybara källor. Vi återvinner produktionsspill och värme. 

Hur vi arbetar

Miljömässiga aspekter är inkluderade vid relevanta beslut i verksamheten. Våra medarbetare uppmuntras att ta miljömässigt ansvar i sitt professionella arbete och vara medvetna om vikten av energieffektivisering. Vi använder miljömärkta produkter, återvinner och sopsorterar i verksamheten då detta är möjligt.