TePe Management Team

Vår ledningsgrupp

I vår ledningsgrupp bidrar var och en till den strategiska utvecklingen av företaget genom sina erfarenheter, perspektiv och ett ledarskap som genomsyras av TePes kärnvärden.

Joel Eklund

Joel Eklund

vd
”TePes vision om munhälsa för alla är en ledstjärna som hela tiden inspirerar till nya idéer och produkter genom våra medarbetares kreativitet och engagemang.”

Hanna Hammar

Hanna Hageberg Hammar

CFO
”Vår stabila ekonomi och tillväxt möjliggör långsiktiga affärsbeslut och ständiga förbättringar som ger våra kunder och medarbetare ännu bättre möjligheter."

Johan Erlandsson

Johan Erlandsson

Operations Director
”Eftersom tillverkningen sker i Sverige har vi kontroll över hela produktionsprocessen, vilket skapar möjligheter till ständig utveckling och flexibilitet. På så sätt kan vi uppnå och överträffa våra höga krav på effektivitet, kvalitet och hållbarhet.”

Helen Richenzhagen

Helen Richenzhagen

Global Sales Director
”Genom att kontinuerligt utöka vårt internationella nätverk av engagerade återförsäljare och ambassadörer kan vi bidra till en ökad medvetenhet om vikten av god munhälsa runt om i världen.”

Hanna Sjöström

Hanna Sjöström

Marketing Director
”Vi använder oss av tandläkares och tandhygienisters expertkunnande i vår produktutveckling för att ständigt kunna möta kraven från både tandvård och konsumenter runt om i världen.”