Så använder du TePe Compact Tuft™

TePe Compact Tuft™ är en vinkelborste med ett litet, rundat borstknippe som passar speciellt bra för rengöring av ytor som är svåra att komma åt.

Effektiv rengöring längs tandköttskanten

Compact Tuft: Effektiv rengöring längs tandköttskanten

Placera borstknippet i 45º vinkel så att stråtopparna kommer i kontakt med tandköttskanten. Använd ett lätt tryck och låt borsten följa tandköttskantens form.

Effektiv rengöring vid frambrytande tänder

Compact Tuft: Effektiv rengöring av frambrytande tänder

Placera borstknippet i 90º vinkel mot den frambrytande tandens tuggyta. Använd ett lätt tryck och rör borsten med mycket små och cirklande rörelser. Detta rengör tuggytans fissurer (gropar) effektivt, och förebygger därmed kariesangrepp.

Andra användningsområden

Rengöring av implantat.

Compact Tuft är lämplig för rengöring av implantat, kring fästen för täckprotes samt vid fast tandställning.

Rengöring kring fästen för täckprotes.

Compact Tuft är lämplig för rengöring av implantat, kring fästen för täckprotes samt vid fast tandställning.

Rengöring vid fast tandställning.