Så använder du TePes tandstickor

Trästickor

TePes tandstickor är trekantiga efter tandmellanrummens naturliga form för en mer effektiv rengöring mellan tänderna. Välj den storlek på tandsticka som passar bäst i dina tandmellanrum. Om du är osäker på vilken storlek som passar dig, fråga din tandläkare eller tandhygienist. Tandstickan bör användas i samtliga tandmellanrum en gång om dagen, helst på kvällen för att förhindra bakterietillväxt under natten. Välj en tandsticka med fluorimpregnering för extra kariesskydd.

Gör så här:
1. Fukta tandstickan i munnen före användning för bästa hållbarhet, formbarhet och fluoreffekt.
2. Placera tandstickan med basen mot tandköttet och för den fram och åter i varje mellanrum.
3. Vinkla den något i sidled först åt det ena hållet, sedan åt det andra. Du får då rent på större ytor.
4. Stöd en eller ett par fingrar mot hakan, det ger stabilitet och god kontroll.
5. Om du använder tandstickor med fluorimpregnering, vänta minst en halvtimme innan du äter eller dricker. Den frigjorda fluoren finns då kvar och är verksam i munnen.

Plaststickor

TePes extra smala tandstickor av plast passar för mycket trånga tandmellanrum. Tandstickan bör användas i samtliga tandmellanrum en gång om dagen, helst på kvällen för att förhindra bakterietillväxt under natten.

Gör så här:
1. Placera tandstickan med basen mot tandköttet och för den fram och åter i varje mellanrum.
2. Vinkla den något i sidled först åt det ena hållet, sedan åt det andra. Du får då rent på större ytor.
3. Stöd en eller ett par fingrar mot hakan, det ger stabilitet och kontroll.
4. Efter användning kan plaststickan sköljas i vatten för att sedan återanvändas.