sphere ctrl menu cross shoppingcart trash

Hållbarhet på TePe

Hållbarhet på TePe innebär att säkerställa miljö, ekonomiskt och socialt välbefinnande i dag och i morgon. Det innebär att möta människors och samhällets behov utan att kompromissa för kommande generation. Det handlar om att leva inom planetens gränser och skydda miljön.