sphere ctrl menu cross shoppingcart trash

Hållbarhet på TePe

Hållbarhet på TePe innebär att säkerställa miljö, ekonomiskt och socialt välbefinnande i dag och i morgon. Det innebär att möta människors och samhällets behov utan att kompromissa med kommande generationers behov. Det handlar om att leva inom planetens gränser och skydda miljön. Vårt företag bygger på hälsomedvetenhet och utbildning. Vi ser det det som vårt ansvar att bidra till en hållbar framtid i alla möjliga aspekter av vår verksamhet och att låta det vara en integrerad del av vårt dagliga arbete. Vi lägger särskild tonvikt på att minska våra koldioxidutsläpp, öka energieffektiviteten och minimera avfallet. Vi tror att göra gott, för människor och för miljön, är den bästa framtida investeringen ett företag kan göra. Det är ett långsiktigt åtagande där ekonomisk tillväxt är en förutsättning för både prestation och resultat.