Tandköttsinflammation och tandlossning

Tandköttsinflammation (gingivit) och tandlossning (parodontit) är vanliga sjukdomar som kan förebyggas genom god munhygien.

En dold folksjukdom

Tandlossning är en vanlig sjukdom. Ca 40% av den vuxna befolkningen har tandlossning i någon grad – många utan att veta om det. Sjukdomen är ofta svår att upptäcka och har ett långsamt, smygande förlopp. Ju tidigare den upptäcks och behandlas, desto bättre. Du kan även göra mycket själv för att förebygga och hejda tandlossning.

Friskt tandkött

Ett friskt tandkött är ljust rosa, småknottrigt och sluter stramt runt varje tand.

Ett friskt tandkött är ljust rosa och småknottrigt. Tandköttet täcker käkbenet och sluter kring tanden som en krage. Det blöder inte vid tandborstning och rengöring mellan tänderna.

Inflammerat tandkött

Tandköttsinflammation kan utvecklas till tandlossning.

Det bildas ständigt bakteriebeläggningar (plack) på tänderna. Om du inte rengör tänderna ordentligt växer beläggningarna till, speciellt mellan tänderna och längs tandköttskanten, och ger upphov till tandköttsinflammation (gingivit). Inflammerat tandkött är rödare till färgen, blankt, svullet och ibland ömt. Det kan blöda vid tandborstning.

Tandlossning

Om inte beläggningarna tas bort fortsätter de att växa i fickan mellan tänder och tandkött. De förkalkas och bildar hård tandsten på tandens rot. Gradvis bryts käkbenet ner och tanden förlorar allt mer av sitt fäste. Tandköttsinflammationen har utvecklats till tandlossning. Med tiden kan tanden bli rörlig och i värsta fall lossna.

Om du misstänker att du har tandköttsinflammation ska du kontakta tandvården för behandling. Samarbetet mellan dig och din vårdgivare är ytterst viktigt för ett lyckat resultat och fortsätter även efter att behandlingen är avslutad. Regelbundna kontroller hos tandvården, tillsammans med din egen insats hemma, är av största vikt för att förhindra att problemen kommer tillbaka.

Att förebygga tandlossning

Du kan förebygga tandköttsinflammation och tandlossning genom noggrann munhygien.

  • Borsta tänderna med en tandborste två gånger om dagen.
  • Gör även rent mellan tänderna varje dag. Använd mellanrumsborstar, tandstickor, Mini Flosser eller tandtråd.
  • En specialtandborste för rengöring av svåråtkomliga tandytor kan också behövas. Kontakta din tandläkare eller tandhygienist för råd och instruktion.

Informationsmaterial

Läs mer i vår patientguide Tandköttsinflammation och tandlossning.

Informationsfilm

Denna informationsfilm om parodontit är producerad av Hälsofrämjande film med stöd av Tandvård mot tobak och Statens folkhälsoinstitut.

Gingivit = tandköttsinflammation
Parodontit = tandlossning