Hållbarhet

Med vår position som ett ledande svenskt munhälsoföretag med verksamhet världen över följer ett lokalt och globalt ansvar för människor och miljö. Därför arbetar vi aktivt för positiv förändring genom ständiga hållbarhetsinitiativ, för vår generation – och nästa.

Med våra funktionella kvalitetsprodukter vill vi göra god munhälsa möjlig för alla. Odontologisk kunskap och vetenskapliga rön genomsyrar hela innovations- och produktionsprocessen. Vi tar miljöhänsyn i alla aspekter av vår verksamhet och arbetar kontinuerligt för att minska vårt koldioxidavtryck genom hela värdekedjan, från leverantörer till kunder. Vårt långsiktiga mål är att bli helt oberoende av fossilbaserade råvaror.

Vi uppfyller lagstadgade krav avseende miljö, energi och kvalitet och garanterar fortsatt kundnöjdhet och ständig förbättring genom våra systematiska miljö- och kvalitetsinsatser enligt ISO 14001 och ISO 9001. Under tillverkning, från råvara till färdiga produkter, genomförs noggranna kvalitetskontroller. TePe deltar också i arbetet för standardisering av munhygienprodukter som Sveriges representant i ISO-kommittén för tandvård, som har tagit fram ett storlekssystem för mellanrumsborstar.

Våra tillverkningsprocesser är utvecklade för maximal energieffektivitet. 100% av den el vi köper kommer från förnybara energikällor och en del av vår produktion drivs av vår egen solcellsanläggning på taket. Vi använder miljömärkta produkter och återvinner produktionsspill och värme. Våra medarbetare uppmuntras att ta miljömässigt ansvar i sitt professionella arbete och vara medvetna om vikten av energieffektivisering.

Läs Hållbarhetsrapporten för 2018 här:

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om våra användarvillkor, TePe terms of use.