Hållbarhet

Eftersom vårt företag bygger på kunskap och utbildning är det vårt ansvar att bidra till en hållbar framtid i alla aspekter av vårt dagliga arbete. Vi arbetar i enlighet med FN: s globala mål för hållbar utveckling.

Hållbarhet på TePe innebär att säkerställa miljömässig, ekonomisk och social välfärd – för vår generation och nästa. Vi lägger särskilt fokus vid att minska våra koldioxidutsläpp, öka vår energieffektivitet och minimera vårt avfall.

Det finns ett allt starkare vetenskapligt stöd för en koppling mellan munhälsa och allmänhälsa. Därför är TePes vision ”to bring healthy smiles for life by inspiring good oral health” mer relevant än någonsin. Vi tror att kunskap är ett viktigt verktyg för långsiktiga livsstilsförändringar och satsar på utbildningsinsatser för att öka medvetenheten om munhälsa.

Vårt hållbarhetsarbete är ett långsiktigt åtagande, som både baseras på och stimulerar ekonomisk tillväxt. I syfte att bli helt oberoende av fossilbaserade råmaterial engagerar vi oss aktivt i utvecklingen av miljövänliga teknologier och hållbara material i nära dialog med leverantörer och affärspartners i branschen. 100% av den energi vi köper kommer från förnybara källor, och en del av produktionen drivs av vår egen solcellsanläggning. Vi använder också miljömärkta produkter och återvinner produktionsspill och värme.

Våra policyer stödjer vårt hållbarhetsarbete och garanterar en produktion av hög kvalitet under säkra arbetsvillkor genom hela värdekedjan. Vi säkerställer fortsatt kundnöjdhet och ständig förbättring genom vårt systematiska miljö- och kvalitetsarbete enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi deltar också i arbetet för standardisering av munhygienprodukter som Sveriges representant i ISO-kommittén för tandvård. TePes uppförandekod bygger på att företaget drivs lönsamt med god affärsetik baserad på transparens, ansvar och engagemang i enlighet med principerna i FN Global Compact. 

Hållbarhetsrapport

Vi vill bidra till en hållbar framtid i alla aspekter av vårt dagliga arbete och arbetar i enlighet med FN: s globala mål för hållbar utveckling.

Ladda ner TePes hållbarhetsrapport genom att klicka på bilden nedan:

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om våra användarvillkor, TePe terms of use.