sphere ctrl menu cross shoppingcart trash
Hållbarhet på TePe

FN:s globala mål för hållbar utveckling

FN:s 17 globala mål i Hållbarhetsagendan för 2030 är en handlingsplan för människor, klimatet och socialt välstånd som tagits an av FN:s generalförsamling. Förutom tonvikt på material, avfall och energifrågor har TePe valt att fokusera på sex mål som är särskilt relevanta för vår verksamhet. Genom att aktivt arbeta med dessa kan vi ta oss an utmaningarna och bidra till en hållbar utveckling i samhället.

Mål 3: Hälsa & välbefinnande

Vi arbetar med att utbilda och uppmärksamma sambandet mellan mun- och allmänhälsa. TePe Share är vår digitala kunskapsportal som syftar att inspirera och dela kunskap.

Mål 7: Hållbar energiförbrukning

TePes produktion använder 100% förnybar energi och vi har investerat i en solpanelsanläggning som är bland Malmös största. Vi lägger särskild tonvikt på att öka energieffektiviteten för att minimera vårt koldioxidavtryck. 

Mål 8: Trygga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt

Vårt hållbarhetsarbete är ett långsiktigt åtagande som både baseras på och stimulerar vår ekonomiska tillväxt. Genom innovation och teknisk utveckling vill vi effektivisera produktionen. Vi strävar efter diversifiering och jämställdhet på alla verksamhetsnivåer för att erbjuda en trygg och inkluderade arbetsplats både internt på TePe och externt med samarbetspartners. Våra leverantörer måste skriva under TePes uppförandekod som följer FN:s 10 Global Compact-principer.

Mål 9: Hållbar industri, infrastruktur & innovation

Vi integrerar hållbarhet i hela innovationsprocessen. Vi arbetar aktivt med leverantörer och affärspartners för att reducera koldioxidavtryck, samtidigt som vi förbättrar och effektiviserar vår resursanvändning.

Mål 12: Ansvarsfull konsumtion & produktion

Vi strävar efter minskad resursåtgång och en hållbar produktionsprocess. Samtidigt vill vi guida konsumenter i hållbar konsumtion och livsstil, genom kunskap och erbjuda hållbara alternativ. Vi har en transparant rapportering kring frågor berörande miljö, sociala frågor och styrning av verksamheten. 

Mål 13: Klimatfrågor

Vi ser det som vårt ansvar att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter på miljön. Detta gör vi genom att använda förnybar energi, övergå till förnybart råmaterial där det är möjligt och på sikt minimera påverkan av våra produkter, tjänster och transporter. Vårt mål är att bli helt koldioxidneutrala.

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om våra användarvillkor, TePe terms of use.

;