sphere ctrl menu cross shoppingcart trash
Hållbarhet på TePe

Hållbara produkter

Alla våra produkter utvecklas i samarbete med tandvården. Vårt ansvar och omtanke för människor, hälsa och klimat guidar hela innovationsprocessen.

Hållbarhet guidar vår resa framåt och vi följer noga utvecklingen av hållbara material och teknik. Vi håller en löpande dialog med leverantörer och affärspartners för att aktivt minska koldioxidavtryck.

Alternativ till plast

Plast fyller en viktig funktion i vårt samhälle, men alternativ råvara och tillverkningsprocessen behöver ses över.

Förnybar plast är ett miljövänligare alternativ ─ denna kan tillverkas av alternativ råvara med det är viktigt att uppmärksamma skillnader i materialegenskaperna med hänsyn till slutproduktens användningsområde.

Återvunnen plast

Återvunnen plast kan användas i många fall, exempelvis i förpackningar, men inte alltid för hygienprodukter. Strikta regelverk dikterar att tillverkaren har 100% kontroll över produktinnehållet, särskilt för plast som kommer i kontakt med livsmedel eller används i munnen. Om återvunnen plast kommer från olika källor kan den innehålla farliga kemikalier. En varierande standard kan också påverka produktkvaliteten, något som är oacceptabelt för oss på TePe. Recycled plastic is useful in many cases, for example, in packaging materials, but it can be problematic in products for oral use. Strict regulations dictate 100% control over product contents by the manufacturer, especially regarding plastic that comes into contact with food or is used in the mouth. If the recycled plastic comes from different sources, it may contain hazardous chemicals. A varying standard of plastic can also affect product quality which, of course, is unacceptable.

Bionedbrytbar plast

Biologiskt nedbrytbar plast kan tillverkas av både biobaserad och fossil råvara. Plasten kan brytas ner till organiskt material på några veckor, men då är detta en industriell process under kontrollerade former. Nedbrytning i naturen eller hemmakompost tar längre tid, årtionden, om nedbrytningen ens sker. Biologiskt nedbrytbar plast används ofta i livsmedelsförpackningar, jordbruks eller för medicinskt bruk (till exempel för suturer och kapslar). 

Biobaserad plast

Biobaserad plast tillverkas av växter eller annat biologiskt material; cellulosa, ricinolja (ricinfrön) eller sockerrör. Idag ägnas stort fokus åt att byta från fossil- till biobaserad plast. Detta för att övergå till förnybar råvara och minimera klimatavtryck och det är viktigt att tillverkaren uppmärksammar hela värdekedjan i sitt materialval.

För att nå målet att övergå till förnybart material fortsätter vi undersöka hållbara alternativ. Ett av dem är biobaserad polyeten från sockerrör med ett nästan försumbart fotavtryck. En cirkulär ekonomi för plast inkluderar även användningen av förnybar energi i produktionen. Eftersom våra produkter tillverkas med förnybar energi, bidrar inte detta till utsläpp. Även deras höga kvalitet och standard skapar en hållbar produkt, vilket förlänger produktens livslängd och minimerar avfall.

Sortering och hantering

Dagens föroreningar kräver gemensamma åtgärder för att skapa en cirkulär ekonomi för plast. En av de största utmaningarna är att hitta hållbara lösningar för hanteringen av plastavfall. Vi har en löpande dialog med leverantörer för att utveckla innovativa lösningar. Målet är att förbättra hållbarheten och livslängden för våra produkter och förpackningar.

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om våra användarvillkor, TePe terms of use.

;